Vyhledávání

Srpen 2018
Po Út St Čt So Ne
« Čec    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Česká republika patří podle UNAIDS již mezi země s koncentrovanou epidemií HIV infekce

Pondělí, 10. Prosinec, 2012

UN

Tradičně před Světovým dnem boje proti AIDS zveřejnila agentura UNAIDS epidemiologické přehledy o vývoji HIV infekce za rok 2011.

Ve světě žije 34 miliónů osob infikovaných virem HIV. Je to o málo více než v uplynulých letech. Tento mírný vzestup souvisí především s výrazným snížením úmrtnosti, přestože i počty nových nákaz v celosvětovém měřítku klesaly. Polovina nakažených však o své nákaze neví, tedy nemohou využít možnosti léčby. V nejpostiženějších regionech, subsaharské Africe a jihovýchodní Asii, klesl počet nových nákaz během uplynulých deseti let o čtvrtinu. V relativních číslech ještě výraznější pokles zaznamenaly země Karibiku, kde šlo téměř o polovinu.

Jediným z výrazněji zasažených regionů novou vlnou HIV epidemie jsou země arabského světa a Blízkého východu, kde došlo k nárůstu nových HIV nákaz o více než třetinu. Je ale pravda, že tento region v minulosti patřil mezi velmi málo postižené. Jedinou oblastí s vysokým výskytem HIV, kde i nadále růst nových případů stoupá, tedy zůstávají země bývalého sovětského regionu (téměř 1,5 miliónu nakažených). Nárůst byl zaznamenán i v ostatních asijských regionech (například Čína, Indie, Japonsko). Celkem bylo ve světě zaznamenáno 2,5 miliónu nových případů HIV.

Dosažené změny nejvíce souvisí s narůstající dostupností protivirové léčby. Ta nejen zabraňuje rozvoji AIDS, ale také snižuje riziko dalšího šíření. V současnosti ji užívá více než osm miliónů HIV pozitivních osob. Přesto stále pro 6,8 miliónů HIV pozitivních osob, které léčbu potřebují, není dostupná. Není bez zajímavosti, že v Africe je přístup k lékům snadnější než v zemích východní Evropy.

Počet osob, které na HIV infekci zemřely, v posledních pěti letech výrazně poklesl a dosáhl 1,7 miliónu osob. Na snížení se opět podílí zejména Afrika s třetinovým poklesem. V relativních číslech se nejvíce snížil, a to na polovinu, podíl zemřelých v zemích Karibiku. Naopak nárůst počtu mrtvých zaznamenaly zejména východní Evropa, východní Asie a Blízký východ. Pro někoho může být překvapivé, že mezi několik regionů s mírným nárůstem počtu mrtvých patří i severní Amerika, kde HIV více zasahuje etnické a sociální menšiny s menší dostupností zdravotní péče.

Významným úspěchem je výrazné omezení přenosu HIV z nakažené matky na dítě. Jen během posledních dvou let klesl počet nově infikovaných dětí o čtvrtinu, na 330 tisíc. V jedné z nejpostiženějších zemí Afriky, Jihoafrické republice, dostává profylaxi, která přenos na dítě výrazně snižuje, již přes 95% HIV pozitivních těhotných. Ambiciózním cílem UNAIDS, který ale na podkladě posledních údajů nemusí být nereálný, je do roku 2015 prakticky eradikovat perinatální přenos HIV.

Tyto úspěchy samozřejmě nejsou zadarmo. Více než 80 zemí v uplynulém desetiletí zvýšilo své financování programů HIV/AIDS z domácích zdrojů o nejméně polovinu. Poprvé v historii tak v nerozvinutých zemích překročil podíl vlastního financování dárcovské programy.

V Evropě je trend nárůstu nových případů mírně setrvalý (nárůst činí 3%). Výjimku tvoří původně málo postižené země střední Evropy, kde byl zaznamenán v posledním desetiletí několikanásobný nárůst. Na důsledky HIV infekce zemřelo v Evropě sedm tisíc osob. Většinou jde o ty, kteří byli pozdě diagnostikováni, a bylo již pozdě na nasazení účinné léčby. Je to mírný pokles proti minulosti, což může souviset i s tím, že některé země (například Británie) zlepšily dostupnost zdravotní péče a léčby pro migranty včetně ilegálních.

V Evropě je prakticky pouze Ukrajina zemí s generalizovanou HIV epidemií (prevalence HIV infekce je rovna nebo vyšší než 1% populace). V řadě evropských zemí se ale setkáváme s koncentrovanou HIV epidemií. O té hovoříme, když v některých komunitách (zejména muži mající sex s muži, injekční uživatelé drog, migranti) je HIV prevalence rovna nebo vyšší než 5%. Do této kategorie podle zprávy UNAIDS již patří i Česká republika (dále Slovinsko a blíží se Maďarsko), protože prevalence HIV v komunitě mužů majících sex s muži je 5%. To znamená, že každý dvacátý český muž, který má sex (i) s muži, je HIV pozitivní.

Celosvětově je výskyt HIV u mužů majících sex s muži 13krát vyšší než v obecné populaci, v ČR je násobkem asi třístým. Česká republika zaujala první místo v podílu homosexuálních přenosů mezi novými případy první místo v Evropě (přes 70%). I když svou roli hraje jistě zatím poměrně nízký výskyt přenosů heterosexuálních a u uživatelů drog, tak to ukazuje, že v české gay komunitě nárůst HIV pokračuje poměrně nekontrolovaně a preventivní úsilí je nedostatečné. Ještě před patnácti lety se zdálo, že díky úsilí organizací sdružených v SOHO převáží v naší zemi podíl heterosexuálních přenosů nad homosexuálními. Dnes kromě ČSAP a Art for life (které ale nejsou přímo gay organizacemi) a snad českobudějovické Lambdy prakticky neexistuje (také pro nedostupnost finančních zdrojů) gay sdružení, které by se otázkám prevence HIV systematicky věnovalo. Je jasné, že po krátkém vydechnutí v loňském roce bude tento rok v počtech nových případů HIV infekce opět rekordní.

Letos dojde na 90% nejen k překročení magické hranice dvou set nových infekcí, ale i limitu 211 nových případů HIV infekce za rok. To znamená více než dva nové případy na 100 000 obyvatel za rok. Tím se Česká republika definitivně vyčlení ze zemí s nízkou incidencí HIV infekce (převážně střední Evropa a Balkán) a vstoupí do skupin zemí se středním výskytem HIV, kam patří například Německo, Polsko, Holandsko, a většina dalších západoevropských zemí.

Hlavním důvodem šíření HIV v gay komunitách je podle zprávy UNAIDS nedostatečné používání kondomů. Jen ve třinácti sledovaných zemích je kondom použit alespoň ve třech ze čtyř análních styků mezi muži. Česká komunita pak v tomto ukazateli výrazně zaostává i za ostatními evropskými zeměmi. Kondom je použit jen ve dvou análních stycích z pěti (nemluvě o tom, že jen občas je používán lubrikant, což dále zvyšuje riziko nákazy). Pozitivním faktem v tomto nárůstu je alespoň ta skutečnost, že v české komunitě mužů majících sex s muži je relativně nízký podíl pozdních diagnóz (kolem 10%), který svědčí o pravidelném HIV testování osob ve vyšším riziku. Zároveň by však mělo vést k posílení preventivního působení v této komunitě, například ve zvýšení dostupnosti kondomů a lubrikantů.

Česká republika je rovněž ve zprávě zmíněna jako jediná země „východního“ bloku v Evropě, kde je dostupný a funkční propracovaný program harm reduction pro injekční uživatele drog.

MUDr. Ivo Procházka, CSc.

Jiří Koubek

Tagy: , ,Komentovat

Kucharka FM

Video týdne

Nejčtenější

Facebook

iBoys iGirls praguepride aids-pomoc mezipatra proudem